.mw-parser-output .idezet3{max-width:100%;border-collapse:collapse;background-color:inherit;border-style:none;line-height:150%}.mw-parser-output .idezet3:not(.rquote).floatleft,.mw-parser-output .idezet3:not(.rquote).floatright{margin:0}.mw-parser-output .idezet3 .idezet3-nyito,.mw-parser-output .idezet3 .idezet3-csuko{color:#b2b7f2;font-size:40px;font-family:”Times New Roman”,serif;font-weight:bold;padding:10px}.mw-parser-output .idezet3 .idezet3-nyito{vertical-align:bottom}.mw-parser-output .idezet3 .idezet3-csuko{vertical-align:top}.mw-parser-output .idezet3 .idezet3-tartalom{padding:10px}.mw-parser-output .idezet3:not(.meretezett) .idezet3-tartalom{width:200px}.mw-parser-output .idezet3 .idezet3-forras{padding-bottom:10px;padding-right:20px;text-align:right}.mw-parser-output .idezet3:not(.rquote) .idezet3-forras{font-size:smaller}@media screen and (min-width:720px),print{.mw-parser-output .idezet3.floatright{float:right;clear:right}.mw-parser-output .idezet3.floatleft{float:left;clear:left}.mw-parser-output .idezet3.floatright:not(.rquote),.mw-parser-output .idezet3.floatleft:not(.rquote){clear:none}.mw-parser-output .idezet3.floatcenter{margin-left:auto;margin-right:auto}}@media screen and (max-width:719px){.mw-parser-output .idezet3{float:none;width:100%}.mw-parser-output .idezet3.meretezett .idezet3-tartalom,.mw-parser-output .idezet3:not(.meretezett) .idezet3-tartalom{width:100%}}.mw-parser-output .idezet3.rquote{font-family:Garamond,”Adobe Garamond Pro”,GaramondPremrPro,”ITC Garamond Std Book”,”Stempel Garamond LT Pro”,AGaramond,Galliard,serif;font-style:italic;font-size:135%;line-height:135%;background-color:inherit;border-collapse:collapse;border-style:none}.mw-parser-output .idezet3.rquote i{font-style:normal}.mw-parser-output .idezet3.rquote p.forras{font-family:Verdana,sans-serif;line-height:1em;text-align:right;font-style:normal;font-size:76%}

Hős fiai szép Enéh-nek:

Hunor s Magyar, két dalia,
Két egy testvér, Ménrót fia.

– Arany János: Rege a csodaszarvasról (részlet)

A Ménrót férfinév eredete homályos. A középkori mondákban – Ladó és Bíró szerint – a magyarság ősapjaként emlegetett Nimród nevét helyettesítik vele.

A Ménrót név valószínűleg magyar gyökerű, s jelentése – mén (csődör) és rós (vörös) szavunkból következtetve – alighanem vörös mén.

Kézai Simon Gesta Hunnorum et Hungarorum (Hunok és magyarok cselekedetei) című művében Ménrót – az eredeti latin szövegben Menrot –, Thana fia, Jáfet utódja a magyarok őse. Kézai tudósításához igazodik több középkori évkönyv is.

Gyakorisága

Az 1990-es években szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfinév között.

Névnapok

Híres Ménrótok

Kézai Simon Ménrótról

Nemrót Persiába költözik Fiai Hunor és Mogor a húnok és magyarok ős atyjai.

Mellőzve tehát az eseményeket, mellyek kezdett tárgyunknak színt adnak, vissza kell térnünk Menróth óriásra, ki a nyelvek megkezdődött összezavarodása után Eviláth földére méne, mellyet ez időben Persia tartományának neveznek, és ott nejétől Eneth-től két fiat nemze, Hunort tudniillik és Mogort, kiktől a húnok vagy magyarok származtak. De mivel Menróth óriásnak Enethen kivűl mint tudjuk, több neje is volt, kiktől Hunoron és Mogoron kivűl több fiakat és leányokat is nemzett; ezen fiai és maradékaik Persia tartományát lakják, termetre és szinre hasonlítnak a húnokhoz, csak hogy kissé különböznek a beszédben, mint a szászok és thüringek. S minthogy Hunor és Mogor első szülöttek valának, atyjoktól megválva kölön sátrakba szállnak vala. Történt pedig, hogy a mint egyszer vadászni kimentek, a pusztán egy szarvas ünőre bukkanának, mellyet, a mint előttök futott, a Meotis ingoványaiba kergetének. S midőn az ott szemök elől tökéletesen eltűnt, sokáig keresék, de semmi módon nem találhatták. Végre is az említett ingoványokat bejárván, azon földet baromtartásra alkalmasnak szemlélték.

– Kézai Simon mester: Magyarok krónikája

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából